O susretu na Putu

Kad zaršiš svoje delo (ma kako veliko) Povuci se. Ovi stihovi koji su uzeti iz knjige ,,Tao Te Ćing“, pripisuju se mudracu koga su zvali Lao Ce (老子).  Prema predanju, poslednji koji je video starog Lao Cea je načelnik pogranične karaule i … Nastavi sa čitanjem O susretu na Putu